Bölgede fındık tarımı konusunda araştırmalar yapacak bir “Fındık Araştırma ve Geliştirme Merkezi (FAGEM)” kurabilmek için gerekli ön çalışmaları yapmaktır.

Hedef Grubu:
Düzce, Sakarya, Bolu, Kocaeli, Bartın, Kastamonu, Karabük, Zonguldak İl merkezleri ve bu illere bağlı tarımının yoğun olduğu ilçelerdeki fındık üreticileri.

Bakıma Muhtaç Çocuklar Ve Aileleri İçin Danışmanlık Hizmeti Veren Personelin Güçlendirilmesi Eğitimi

Hedef Grubu:

İlçemizde ikamet eden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ ndan yardım alan yoksul kesimdeki ailelere mensup kadınlar ile ilçemizin kırsal kesimindeki herhangi bir işgücüne sahip olmayan kadınlar.

Amaç: İlçemizde ikamet eden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ ndan yardım alan yoksul kesimdeki ailelere mensup kadınlar ile ilçemizin kırsal kesimindeki herhangi bir işgücüne sahip olmayan kadınlara gıda üretimi ile ilgili eğitimlerin verilmesi sonucu üretim tekniklerini öğrenerek üretim yapabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve pratik olarak becerilerini uygulayabilecekleri, yöresel ürünleri üretebilecekleri bir üretim atölyesi kurulması ile ekonomik ve sosyal hayatlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak projemizin genel amacıdır.

GENEL AMAÇLAR: ENGELLİLERİN SOSYAL YAŞAM ALANLARINA VE KAMU HİZMETLERİNE ERİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK. 
ÖZEL AMAÇLAR:

1. SOSYAL ALANLARDAN ENGELLİLERİN DE FAYDALANABİLMESİNİ SAĞLAMAK "ERİŞİLEBİLİR TURİZM" OLANAKLARI SUNMAK. BELİRLENEN PİLOT BÖLGEDEKİ KENT MİMARİSİNİ VE KAMU BİNALARINI ENGELLİLERİN YARARLANABİLECEĞİ ŞEKİLDE DÜZENLEMEK.

2.ENGELLİLERLE İLGİLİ FARKINDALIK YARATMAK ÜZERE İLÇE HALKINDA, KAMU AMİRLERİNDE VE ÇALIŞANLARINDA, EĞİTİMLERLE FARKINDALIK YARATMAK VE BİLİNÇLENMELERİNİ SAĞLAMAK.

AKÇAKOCA TARİHİNİN TURİZME KAZANDIRILMASI İÇİN RESTORASYON,RESTİTÜSYON RÖLEVE PROJELERİNİNHAZIRLANMASI PROJESİ

AKÇAKOCA YUKARI MAHALLEDE TARİHİ OLARAK TESCİL EDİLEN 41 YAPININ RESTORASYONU VE SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI İLE BU ALANIN TURİZME UYGUN VE CAZİP HALE GETİRİLMESİ AMAÇLANMAKTADIR.