Amaç : Düzce İli ve İlçeleri için Organize Hayvancılık Bölgesinin kurulmasının uygun olup olmadığının araştırılması ve kurulması durumunda nasıl ne şekilde nerede kurulacağının ayrıntılı fizibilite çalışmasının yapılması.

Hedef Grubu:  Düzce İli ve İlçelerinde bulunan çiftçiler ve yöre halkı.

Sonuç: Hayvancılık sanayisinde de kümeleşmenin gerçekleştirilmesi, küresel ekonomik şartlar içerisinde hayvancılık işletmelerinin rekabet gücünün artırılması, insan sağlığının, çevrenin ve doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir üretim anlayışının bölgemizde hâkim olması, tarım alanlarının kullanılmasının disipline edilmesi, sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesislerin kurulması, müşterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesiiçin Düzce ilinde Organize Hayvancılık Bölgesinin kurulmasına ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir.Proje detaylarına ulaşmak için tıklayınız.