2014-1-TR01-KA102-001929 /Mig-Mag, Tig, Plazma ve Direnç Kaynağında Robot Teknolojisinin Kullanımı/ MIG-MAG, TIG, plasma and Resistance Welding Robot in Use of Technology

Amaç:

Kaynak teknolojisi Alanında spiral, boyuna ve gazaltı kaynak uygulamalarında, yeni tekniklerin öğrenilmesi ve bu tekniklerin yaygınlaştırılmasının sağlanması.

Hedef Grubu:

Mesleki Eğitim Alan Öğrenciler


    


Proje detaylarına ulaşmak için tıklayınız.