Amaç

Sivil toplumun güçlendirilmesi ve STK lar arasında işbirliği sağlanması hedeflenen çalışma ile kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal bilincin artırılması yönünde toplumun tüm kesimlerinde farkındalık yaratılması ve Doğu Marmara’da kadın odaklı çalışan STK lar arasında kadına yönelik şiddetle mücadele platformu oluşturulması amaçlanmaktadır.

Hedefler
Proje süresince “Mevcut Durum Analizi Araştırması”, “Medyada Kadın İmgesi Çalıştayı”, “Kamu Hizmetlerinden Beklentiler Çalıştayı”, “Kadın Dostu Kent Çalışması”, “Kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eğitimleri” , “Platform Toplantıları”, “Kamu spotu hazırlanması” gibi toplumsal cinsiyet tabanlı kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmetlerin iyileştirilmesi ve bu yönde bilincin artırılmasını hedefleyen faaliyetler gerçekleştirilmiş olup, bu faaliyetler sonunda oluşturulan raporlar ve çıktılar ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmıştır.

Proje detaylarına ulaşmak için tıklayınız.