Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı kapsamında “Çalışanların Hareketliliği”  başlıklı teklif çağrısı yayınlanmıştır. Son başvuru tarihi 26 Haziran 2015 olup tüm başvuru belgelerinin rehberde yer alan bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese ulaştırılmış olması gerekmektedir.

Türkçe özet bilgi için buraya tıklayınız. 
Bu teklif çağrısı için öngörülen toplam bütçe tutarı 2.000.000 Avro’dur.
Bu teklif çağrısı altında Komisyon yalnızca bir proje destekleyecektir.
Rehberin tamamına ve diğer başvuru belgelerine buradan ulaşabilirsiniz.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=434&furtherCalls=yes

Teklife dair aşamalar:
a) Çağrının yayınlanması Nisan 2015
b) Başvurular için son tarih 26 Haziran 2015
c) Değerlendirme dönemi Temmuz-Ağustos 2015
d) Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi Eylül 2015 ilk yarısı
e) Faaliyetlerin/çalışma programının başlangıcı Eylül 2015