Amaç

1-Modern tarım teknikleri kullanılarak üretim yapmak.
2- Ekonomik getirisi yüksek farklı bir ürün ve bölgeye uygun çeşitle üretim yapmak.
3-Üretici örgütü kurarak pazarlamada avantaj sağlamak.
4-Üretim sonrası ve güvenli işlenmesi üzerine test edilmiş ve kanıtlanmış teknoloji paketi oluşturmak.

Uygulama
1-Proje kapsamında 5 bölgede 60 çiftçi ile modern yöntemlerle çilek yetiştiriciliği gerçekleştirilmiştir.
2-İspanya-Portekiz’e teknik geziler yapılmış, İspanya ve Portekiz’den araştırmacılar ve Çukurova Üniversitesinden Öğretim Üyeleri üreticilere eğitim verdiler.
3-Çilek Üretici birliği kuruldu.
4-Reçel yapma eğitimi verildi.
5- Denenen 5 farklı çeşitle ilgili çilek lezzet testi etkinliği yapıldı ve sonuç raporu hazırlandı.

Kırsal Ekonomik Çeşitlilik Örnek Çilek Yetiştiriciliği Projesi Uygulama Envanteri için tıklayın