“Arı Biziz Bal da Bizdedir-4” Projesinin amacı, Bu projenin amacı yanlış bilgilere dayanarak ortaya çıkan arılara ilişkin korku duygusunun azaltılması, arı sevgisinin ön plana çıkarılması, arı ürünlerinin çocuklar tarafından tüketiminin arttırılması, arıcılık mesleğinin tanıtılması, arı-çevre ilişkisi hakkında farkındalık yaratılmasıdır.

Bu proje kapsamında arıların ve arı ürünlerinin yaşam içindeki yerlerinin görsel, sanatsal, fen ve doğa etkinlikleri ile desteklenerek anlatılması, yeni neslin arıcılık ile ilgili bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Bu proje ile arıların morfolojisi ve fizyolojisi, arının çevre ve toplum için önemi, arının tozlaşmadaki rolü ve arı ürünlerinin çocukların gelişimlerindeki faydaları, büyüme çağında olan çocuklarımıza öğretilerek yoluyla bilimin popülerleşmesinin sağlanmasına katkıda bulunulacaktır. Çocuklarımızın arı ve içinde bulunduğu çevre arasındaki ilişkiyi algılamaları, ekolojik dengede arıların yeri ve önemini anlamaları, arıya diğer polinatör böceklere karşı daha duyarlı yaklaşım ve davranış biçimlerini geliştirmeleri sağlanacaktır.

Arı Biziz Bal da Bizdedir Projesi Uygulama envanteri için tıklayın