VALİ YARDIMCISI TURGUT SERİMER

1954 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra, 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.1983 yılında Ankara Maiyet Memuru olarak mesleğe başladı. 1986 yılında Denizli Kale Kaymakamı olarak atandı.Daha sonra sırasıyla, Susuz Kaymakamlığı, Yüksekova Kaymakamlığı, Yeşilhisar Kaymakamlığı, Kilis Vali Yardımcılığı, Perşembe Kaymakamlığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı, Adana Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.  Mersin Vali Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 30.11.2016 tarih ve 2016/861 sayılı Müşterek Kararname ile Düzce Vali Yardımcısı olarak atanmıştır. Düzce Vali yardımcısı Turgut SERİMER, evli ve iki çocuk babasıdır.
 
VALİ YARDIMCISI TURGUT SERİMER TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞLER:
 
1-BAŞBAKANLIK VE BAŞBAKAN YARDIMCILIKLARI
 
a) TRT Kurumu Genel Müdürlüğü
b) Radyo Televizyon Üst Kurulu
c) Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü
ç) Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü
d) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
e) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
f) Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği
g) Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı
ğ) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
 
2- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
a) İl Yazı İşleri Müdürlüğü
b) İl İdare Kurulu Müdürlüğü
   - İl Disiplin Kurulu Başkanlığı
c) Hukuk işleri Şube Müdürlüğü
   -İl İnsan Hakları Kurulu Başkanlığı
ç) İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
d) İl Mahalli İdareler Müdürlüğü
e) İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
   - BİMER iş ve işlemleri
   - Bilgi Edinme Kanunu iş ve işlemleri
   - Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna ilişkin iş ve işlemler
f) İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü
g) İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
   -Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara ilişkin işler,
 ğ) Valilik Protokol iş ve işlemleri
 
3- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
a) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
b) Tapu Müdürlüğü
c) Kadastro Müdürlüğü
ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili diğer iş ve işlemler
 
4- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
a) İl Milli Eğitim Müdürlüğü
   -Milli Eğitim Disiplin Kurulu Başkanlığı
b) Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili diğer iş ve işlemler
 
5- AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
a) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
  - Tek Adımda Hizmet Bürosu ile ilgili işler,
b) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
c) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ilgili diğer iş ve işlemler
 
6- KALKINMA BAKANLIGI
a) Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
   - Yatırım Destek Ofisi
b) Kalkınma Bakanlığı ile ilgili diğer iş ve işlemler
 
7- AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
 
8- DİĞER İŞLER
a) Düzce Üniversitesi ile ilgili iş ve işlemler
b) Seçim iş ve işlemleri
c) Kendisine bağlı kuruluşların İl Özel İdaresi ile ilgili işleri
ç) Kendisine bağlı dairelerle ilgili dilekçelerin ilgili kurumlara havalesi
d) Vali tarafından verilecek diğer iş ve işlemler.